نواختن زنگ بهداشت روان درمدارس ابرکوه

مدرسه راهنمائی شبانه روزی دخترانه فضیلت روستای مریم اباد برگزارشددکتر فرحزادی مسئول مرکز  بهداشت ابرکوه بابیان  اینکه بهداشت روان عبارتست از  قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ بادیگران  تغییر واصلاح محیط فردی واجتماعی  وحل تضادها وتمایلات شخصی  بطور منطقی  عادلانه ومناسب  گفت: افرادی از نظر روانی سالم هستند که : نسبت به خود ارامش دارند توانائی خودرا درحد واقعی ارزیابی میکنند به خود احترام میگذارند وحقوق  دیگران را رعایت میکنند میتوانند به دیگران علاقمند شوندوانهارا دوست بدارند و قادرند مسئولیت های روزمره خودرا با برگزیدن اهداف معقول پیش برند.