نما زجمعه اين هفته ابرکوه 26/9/89 -

ودانشگاه از یادگارهای ارزشمند امام خمینی (ره) است که درراستای جریان صحیح اسلامی جامعه مطرح گردیدگفت: شهید مفتح توطئه استعمار درجدانگاه داشتن   دوقشر دانشگاهی وروحانی از هم را با تمام وجودش حس کرده بود و بهمین خاطر ودرتحقق ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  حضرت امام خمینی (ره)    برایجاد وحدت دوقشر مهم جامعه همت گذاشت وسخنرانی  های ایشان دردانشگاه درجهت ترغیب نسل جوان روشنفکر و تحصیل کرده به اسلام نقش بسزائی داشت .

حجت الاسلام حسینی همچنین اقدام تروریستی تاسوعا در چاه بهار که منجر به شهادت و مجروح شدن عده ای از عزاداران حسینی گشت را محکوم کرده وبابیان اینکه اینگونه اقدامات نمیتواند در اراده مردم ایران دررا ایجاد وحدت بین شیعه وسنی وهمچنین درراه پیشرفت وترقی و استقلال ایران اسلامی  خللی وارد کنداز مسئولین خواست مسببین این حادثه را هرچه زوتر معرفی ومجازات نمایند.

وی همچنین از حضور پرشور وگسترده مردم درمراسم عزاداری ایام شهادت ابا عبد الله الحسین (ع) ویاران وفادارش تجلیل  نمود.