نماينده هيات دولت درابركوه
دكتر عباسي وزير تعاون كه بعنوان نمايده هيات دولت امروز 29/10/89به اتفاق تعدادي مسئولين و نماينده مردم ابركوه در مجلس شوراي اسلامي در سومين دوره سفرهاي استاني در ساعت  صبح10 وارد ابركوه شد.
نماينده دولت در شهرستان در مسير ابركوه ابتدا پروژه هاي پتروشيمي و فولاد ارفع 2 را كلنگ زني و  پس از حضور در شهرابركوه به زيارت قبور مطهر شهدارفت.سپس در ادامه جهت افتتاح پروژه آبرساني بصيرون در منطقه حضور يافت.
از ديگر پروژه هاي قابل افتتاح 38 واحد مسكن معلولين بود كه به دست وزير تعاون افتتاح گرديد. نماينده محترم دولت و همراهان در ساعت 13 درجلسه شوراي اداري شهرستان حاضر شدند.و در پايان برنامه ملاقات مردمي با حضورنماينده محترم دولت در محل فرمانداري انجام گرفت.
در ساعت 16 وزير محترم جهت شركت در جلسه هيئت دولت كه در محل استانداري برگزار مي شود شهرستان ابركوه را به مقصد يزد ترك كرد