نمايشگاه نقاشي " دسترنگ" كاري از معلولين ذهني با حضور فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان ابركوه،  گشايش يافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه در اين نمايشگاه، فرماندار ضمن تقدير از دست اندر كاران اين نمايشگاه، دست آورد اين امر خير را نتيجه تلاش جمعيِ افراد نيك انديشي دانست كه زندگي خود را مصروف ديگران، بويژه نيازمندان مي نمايند.

سيد نبي رسولي  از مردم نوع دوست خواست، نسبت به حمايت از فرزندان معلول و توانمند شهرستان  نيز اقدام نمايند و در ادامه اين مراسم از مدير مركز جامع توانبخشي معلولين ذهني شكوفه هاي اميد با اهداي لوح، تقدير نمود.  

قابل ذكر است كه به مناسبت هفته بهزيستي، مركز جامع توانبخشي معلولين ذهني شكوفه هاي اميد، آثار هنري معلولان ذهني تحت پوشش خود را كه در خلق آثار هنري از توانمندي بسيار بالايي برخوردارند، به مدت سه روز به نمايش گذارده است.