فرماندار ابرکوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، در جلسه اي كه به منظور هماهنگي و برنامه ريزي پيرامون بزرگداشت نهم و پانزدهم ديماه در شهرستان برگزار گرديد، فرماندار حماسه نهم دي ماه را از بركات ارزشمند نظام در پرتو هدايت و رهبري رهبر معظم انقلاب عنوان نمود.

وي با اشاره به اينكه آنچه براي ما مهم است حفظ ارزشهاي نظام است كه بايد درهر مديريتي تحت منويات مقام رهبري و در مسير مستقيم انقلاب به سرانجام برسد تا آسيبي متوجه آن نگردد و  مسئولين  بايد به گونه اي عمل كنند كه  افراد سود جو و عوامل داخلي و خارجي فرصتي براي تخريب نظام نيابند.

سيد نبي رسولي اظهار داشت: اگر انقلاب اسلامي  را با حركت هاي كشورهاي اسلامي مقايسه كنيم نشان مي دهد كه رهبري در اين كشور انقلاب ما را از ديگر انقلاب ها متمايز نموده است.

فرماندار با توصيه به پرهيز از تخريب ها از هر جناح و يا حزبي، اين عمل را ضد ارزش خواند و گفت: اگر در نحوه عملكرد ها  اختلاف نظري نيز وجود دارد، در مواجهه با دشمن خارجي بايد با درايت  و بصيرت بر انسجام و اتحاد همه گروه ها افزود و نگذاشت خطري كشور و انقلاب را تهديد نمايد.

ايشان گراميداشت پانزدهم ديماه 1386 را نيزافتخاري براي ملت شريف شهرستان ابركوه دانست و گفت: حضور پر خير و بركت رهبر انقلاب رويداد مهم و تاثير گذاري بود كه در هشت سال گذشته مردم براي پاسداشت اين روز سنگ تمام گذاشته اند و اين ايام در طول هم قرار دارد و براي ما داراي ارزش و اهميت خاص است.

ضمنا در اين جلسه بر حضور حداكثري عموم مردم و مديران دستگاهها در برنامه گراميداشت نهم ديماه و پانزدهم ديماه تاكيد شد.