كلنگ زني مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نورواحد ابرکوه

ابرکوه به زمین  زده وبه نام   حضرت امام رضا (ع) مزین گردید.

کلانتری رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد دراین مراسم بابیان اینکه این مجمتع فرهنگی با 750 مترمربع زیر بنا دردوطبقه شامل نماز خانه کتابخانه امفی تاتر وسلف سرویس با 650 میلیون تومان  اعتبار در مدت 15 ماه احداث میگردد  گفت: بزودی عملیات احداث یک باب سالن ورزشی دراین دانشگاه با یک میلیارد ودویست میلیون تومان اعتبار اغاز خواهدشد.

درحال حاضر 2500 دانشجوی دخترو پسر در 31 رشته کارشناسی دردانشگاه پیام نور واحد ابرکوه مشغول به تحصیل میباشند