كارگروه روستائی وعشایری ستاددهه فجر انقلاب اسلامی ابرکوه

 

محمد علی حاتمی زاده مدیر جهادکشاورزی ومسئول كارگروه  روستائی وعشایری دهه فجر ابرکوه نيز دراين كارگروه از  ارائه خدمات پزشکی رایگان ازسوی جامعه بسیج پزشکی ارائه خدمات دامپزشکی وتوزیع سمو م مورد نیاز بصورت رایگان بین دامداران تحت پوشش کمیته امداد اعزام پانزده نفر  روحانی ومبلغ به روستاها اجرای مسابقات ورزشی جام روستا و توزیع  کتابچه عملکرد دولت جمهوری اسلامی  درروستاهارا از جمله اهم برنامه این كارگروه  دردهه فجر درابرکوه بيان نمود.