بازديد

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري "اسماعيل برزگرزاده"فرماندار ابركوه با سركشي از دانشگاههاي پيام نور و پيراپزشكي ضمن بازديد از امكانات موجود اين واحدها با مسائل و مشكلات آنها نيز آشنا شد.

رياست هاي اين دو دانشگاه در مراحل بازديد ضمن خوشامدگويي به فرماندار، گزارشي مختصر از فعاليت ها و برنامه هاي آتي خود ارائه كردند.

دانشگاه پيام نور و پيراپزشكي به ترتيب داراي 31 و 4 رشته و گرايش است كه دانشگاه پيام نور با  2500 دانشجو در رشته هايي نظير كشاورزي،صنايع،كامپيوتر،فناوري اطلاعات و ...  و دانشكده پيراپزشكي با 63 دانشجو در چهار رشته "بهداشت محيط"، "بهداشت حرفه‌اي"، "كارشناس اتاق عمل" و "فوريتهاي پزشكي"  در ابركوه مشغل به فعاليت مي باشند.

لازم به توضيح است كه ابركوه داراي پنج واحد آموزش عالي" دانشگاه آزاد"، "پيام نور" ، "پيراپزشكي" ، "دانشكده علمي كاربردي"، "آموزشكده فني شريف" مي باشد.