طرح صالحین- ابرکوه

با تشکیل 16 حلقه طرح شجره صالحین یادوخاطرات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)  و شهدا را گرامی داشته وبرادامه راه این عزیزان تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب درحفظ ارزشها ودستاورده ای انقلاب  اسلامی تاکیدد نمودند.

سرهنگ فاتحی فرمانده سپاه ناحیه ابرکوه وجمعی از مسئولین این شهرستان دربازدید از جلسات این حلقه ها از حضور پرشور جوانان بسیجی که درحلقه های طرح صالحین که با هدف تعالی معنوی -رشد ایمان اگاهانه -بصیرت بسیجیان -توسعه اخلاق ورفتار های اسلامی و تقویت باورهای دینی انجام میشود قدردانی نمودند.