شركت درهمايش بزرگ 13آبان با بیش از سیزده هزاردانش اموزودانشجو ابرکوئی

13 ابان  شركت خواهند نمود و روز ملی مبارزه بااستکبار جهانی را گرامی خواهند داشت.

سروان پاسدار علی فاتحی فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش اموزی شهید فهمیده ابرکوه  ضمن  تشریح برنامه های هفته بسیج دانش اموزی دراین شهرستان پرداخت وگفت: نواختن زنگ ایثار وشجاعت درمدارس همزمان با 8  ابان سالروز شهادت نوجوان بسیجی محمد حسین فهمیده -خاطره گوئی  درمدارس از سوی یادگاران دوران دفاع مقدس- برگزاری مسابقات  فرهنگی وقرانی درمدارس - تجلیل از خانواده های شهدای دانش اموز ابرکوه بخصوص دانش اموز بسیجی علی اکبر کارگر که سالروز دفن وی هشتم ابان بوده است- نشست های فرهنگی سیاسی واجتماعی با حضور دانش اموزان - تجلیل از دانش اموزان شرکت کننده درطرح هجرت سه - عطر افشانی قبور شهدا توسط دانش اموزان و حضور دسته جمعی انان  درمراسم نماز جمعه از انجمله است.

شهرستان ابرکوه دردوران دفاع مقدس 49 شهید دانش اموز تقدیم نموده است.