ستادنماز جمعه ابرکوه تشكيل جلسه داد

اینکه  نماز جمعه  مهم ترین عامل حفظ روحیه وایمان مردم  میباشد برایجاد تحول بیشتر و ابتکار ونواوری افزون ترباانجام اقدامات فرهنگی بمنظور حضور موثر وچشمگیر مردم بویژه جوانان دراین مراسم عبادی سیاسی تاکید نمود.

تهیه ونصب تمثال شهدای محراب کشور و نصب عکس  شش امام جمعه سابق ابرکوه درمصلای شهدای محراب این شهرستان از جمله تصمیمات این جلسه بود.