روابط عمومي فرمانداري ابركوه گزارش مي دهد

روابط عمومي فرمانداري شهرستان ابركوه گزارش مي دهد

بمناسبت پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي با هماهنگي قبلي وبا همكاري بنيادشهيد وساير ارگانهاي شهرستان درغالب تيمهاي چند نفره از تعدادي از خانوادهاي معزز شهدا بازديد بعمل آمد .