دیدار باغستانی ازخانواده مرحوم علیرضا اکرمی

کل واداره اموزش وپرورش شهرستان ابرکوه با حضور درخانواده  مرحوم علیرضا اکرمی ضمن دیدار با همسر وفرزندان وی یادوخاطرات این دبیر متوفی را گرامی داشت  وبه مسایل  ومشکلات خانواده وی  رسیدگی نمود.