ديدار مردمي فرماندار ابركوه با اهالي محله اردي از شهر مهردشت

اين ملاقات درتاريخ 17/11/89 وبا حضور بخشدار بهمن _مسئول جهادكشاورزي ابركوه مسئول آب وفاضلاب روستايي وشوراي شهر مهردشت انجام شد ودرخواستهاي اهالي مورد بررسي وپيگيري قرار گرفت . عادل ضمن گراميداشت دهه فجر و دستاوردها وپيشرفتهاي زياد وتوسعه هاي بي نظير كه درزمينه هاي مختلف درسطح روستاها وشهرستانها وكشوري  كه ثمره انقلاب اسلامي بود نام برد. فرماندار ابركوه درادامه گفت :بهداري مهردشت جزءپروزه هاي پيشنهادي دور سوم  سفررياست جمهوري بوده وجاده مزارع اين محله هم از طريق طرح زكات با پرداخت خودياري  قابل آسفالت خواهد بود .محمد مهدي عادل افزود :بمنظور تسهيل موقت تردد كشاورزان درجاده اردي هنشك اين مسير تيغ زني خواهد شد.وارتقاء اداره برق مهردشت وتامين اجتماعي نيز ازطريق مراجع ذي صلاح  پيگيري خواهد شد .وي خاطر نشان كرد:از تسهيلات صندوق مهر امام رضا (ع)متقاضيان مي توانند جهت توسعه دامداري استفاده نمايند وجهادكشاورزي نيز با تسهيلاتي كه دراختيار دارد از آنها حمايت مي نمايد . درپايان اين ملاقات از جاده اردي هنشك كه راه عبوري اكثر كشاورزان اين محله مي باشد بازديد بعمل آورد.