درخواست اهالی هارونی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز فرماندار به همراه مسئولین دستگاه های مربوطه یکی از چاه های کشاورزی واقع در منطقه چاهگیر بخش بهمن را مورد بررسی قرار دادند.

این بازدید در راستای بررسی درخواست جمعی از اهالی روستای هارونی نسبت به مسئله ی اعتراض به صدور رای بهره برداری از چاه صورت گرفت و راهکارهایی جهت رفع مشکلات مطرح شده ارائه گردید.