خطبه نماز جمعه ابركوه

را تبریک گفت وبا بیان فرازهائی از زندگانی آن امام بزرگوار وجودمرقد نورانی ایشان  درایران اسلامی را مایه خیرو برکت دانست وبر الگو پذیری از سیره وروش ان حضرت تاکید نمود.

حجت الاسلام حسینی پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری  نماز را یاداور شدوبابیان اینکه عمران مساجد وپرداختن به ارایه های معنوی وظاهری ان  وظیفه همگان است وهرکسی به اندازه توان وهمت خود باید دران سهیم باشد گفت: متولیان مساجد باید با زمزمه محبت دلهالی پاک جوانان را به مساجد جذب نمایند.

اهمیت استقبال تاریخی از ریاست محترم جمهوری  اقای احمدی نژاد درلبنان و هفته پیوند اولیا ومربیان  از دیگر مباحث این هفته نماز جمعه ابرکوه بود.