حضور فرهمند درروستای ده عرب ابرکوه

حضور در تکیه حضرت ابوالفضل (ع) روستای ده عرب ابرکوه به پای صحبتها وخواسته های اهالی این روستا نشست.

زیر سازی و اسفالت جاده ده عرب  خانخره اسفالت جاده بین مزارع تمدید سررسیدهای وامهای کشاورزی بخاطر خشکسالی های اخیر- کمبود اب کشاورزی - احداث سالن ورزرشی- ورشکستگی شرکت تعاون روستائی - افزایش کرایه اتوبوس ده عرب ابرکوه توزیع بنزین یارانه ای به اهالی روستا که درشهرهای همجوار به کار بنائی اشتغال داشته نبود امکانات ورزشی بویژه بانوان درروستا و نیز مشکل افزایش نرخ گازوئیل برای مرغداریها از جمله مسایل وخواسته های اهالی بود که دراین نشست مطرح گردید و فرهمند هم بابیان اینکه درسالجاری ده میلیاردریال اعتبار جبران خسارت ناشی از خشکسالی به شهرستان ابرکوه تعلق گرفته و اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور  از 2هزار میلیاردریال سال قبل درسالجاری به بیش از سه برابر  افزایش یافته   بمنظور رفع مشکلات روستائیان  قول پیگیری انهارا داد.

روستای ده عرب با 1500 نفر جمعیت کشاورز ودامدار در 25 کیلومتری  غرب ابرکوه واقع شده است.