حضور فرماندار در جمع رانندگان شهرستان و تقدیر از آن ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، به مناسب روز ملی حمل و نقل، فرماندار به همراه دادستان و رئیس شورای شهر در جمع رانندگان و شرکت های حمل و نقل شهرستان حاضر شدند.

فرماندار در این دیدار ضمن ارج نهادن به زحمات و تلاش های فعالان این حوزه، بخش حمل و نقل را یکی از تاثیرگذارترین حوزه های اقتصادی شهرستان برشمرد و رفع مسائل و موضوعات این بخش را ضروری دانست.