جلسه قرارگاه ملی صدور اسناد مالکیت حدنگار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز جلسه قرارگاه ملی صدور اسناد مالکیت حدنگاری شهید سردار سلیمانی با حضور فرماندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه که روسای شورای اسلامی روستاها و دهیاران نیز حضور داشتند ضمن تشریح روند فعالیت دفاتر حدنگاری به موضاعاتی همچون سند دار کردن اراضی کشاورزی سطح شهرستان، صدور سند تک برگی دفترچه های قدیمی اسناد مالکیت مردم و حذف قسمت عمده ای از هزینه های مربوط به اسناد صدور مالکیت پرداخته شد.