جلسه توجیهی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی ودوازدهمین دوره ریاست جمهوری درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید

دراین جلسه فرماندار ابرکوه اعلام نمود از مجموع 105صندوق رای 47صندوق ,ریاست جمهوری و58صندوق برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا درنظر گرفته شده است .

وی همچنین تاکید نمود اعضای ستادها ونامزدهای شوراها ضمن رعایت قوانین به رقابت سالم ,زمینه را برای  حضور حداکثری مردم  فراهم نمایند .سید نبی رسولی اعلام نمود هر نامزد فقط طبق قوانین درهر شهر می تواند یک ستاد انتخاباتی داشته ودرصورت مشاهده حرکتی خلاف قوانین ,اعمال قانون خواهد شد .دراین جلسه فرمانده ناحیه مقاومت سپاه وجانشین نیروی انتظامی ودادستان نیز سخنانی پیرامون موضوع جلسه ایراد نمودند .