بهره برداري از کانون فرهنگي ورزشي بسیج ابرکوه

وجمعی از مسئولین  بهره برداری از ساختمان کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج این شهرستان اغاز گردید.فرماندار ابركوه گفت :برای احداث این بنای 700 مترمربعی دریک طبقه که شامل سالن ورزشی کتابخانه نماز خانه اتاق مشاور- وکارگاههای خیاطی ورایانه میباشد 3میلیاردریا ل از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان هزینه گردیده است. وي به مسئولیت سنگین  بسیج درمقابله با جنگ نرم دشمنان اسلام که باورهای اعتقادی ملت ایران را هدف قرارداده انداشاره کرد وگفت: کانونها فرهنگی بسیج میتواند بهترین مکان برای توانمند سازی بسیجیان درمبارزه با تهدیدات نرم دشمنان باشد.

مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه الغدیر استان یزد نيز درمراسم افتتاح این کانون با بیان اینکه تاکنون ساختمان کانونهای فرهنگی بسیج جوانان درشهرهای میبد وبافق با 6میلیاردر یال هزینه  مورد بهره برداری قرارگرفته ودرشهرهای طبس اردکان وتفت هم با نه میلیارد ریال اعتبار از مصوبات  سفر رهبر معظم انقلاب دردست ساخت میباشد.وي درادامه همچنین عمق بخشی اموزشی  درزمینه های فنی وحرفه ای ونیز مشاوره را از دیگر خدمات کانونهای بسیج  دانست وافزود این کانونها بهترین مکان برای شکوفا شدن ورشد استعداهای بالقوه بسیجیان میباشد.درادامه این مراسم که همراه با اجرای حرکات ورزش رزمی توسط بسجیان بود   کلنگ احداث ساختمان گردان مستقل پیاده بسیج حضرت امام حسین(ع) ابرکوه به زمین زده شد که با 200 منرمربع زیربنا با هزینه 120 میلیون تومان درمدت شش ماه ساخته شود.