برگزاری همایش روحانیون ادارات درابرکوه

حجت الاسلام  حسینی امام جمعه ابرکوه بابیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی   بزرگرین نعمت برای ملت ایران است وبرای حفظ وتقویت ان همه باید تلاش کنیم گفت: باید با کاروتلاش مضاعف  به دشمنانی که در اندیشه تحریم وتهدید نظام جمهوری اسلامی هستند ثابت کنیم که ملت ایران شکست ناپذیر میباشد