برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور فرماندار، مدیر حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استان یزد و معاون فنی اداره کل راهداری استان در محل فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه مسائل ترافیکی شهرستان به ویژه اصلاح دور برگردان محور ابرکوه - سورمق و اصلاح هندسی مسیرهای ورودی و خروجی ایست بازرسی فراغه مورد بررسی قرار گرفت.