برگزاري نماز هماهنگ درمحل قدمگاه حضرت علي بن موسي الرضا (ع)

مسئولين ادارات درتاريخ 27/7/89مصادف با ولادت آن حضرت درمحل مسجد بيرون قدمگاه آن امام همام برگزار گرديد.

شايان ذكر است شهر تاريخي ابركوه قدمگاه حضرت علي بن موسي الرضا (ع)مي باشد وكاروان حضرت به استناد پژوهشهاي انجام گرفته توسط استان قدس رضوي درروز 17آبان ماه سال 197شمسي -201 قمري وارد ابركوه شده است .