به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه ستاد ساماندهي امور جوانانِ كارگروه فرهنگي اجتماعي شهرستان ابركوه برتر استان معرفي شد.

در دومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان ابركوه كه به رياست فرماندار و باحضور معاون  فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان يزد و اعضا تشكيل شد از فرماندار و اعضاي اين ستاد تقدير شد.

اين مطلب را فرماندار در جلسه همكاران فرمانداري نيز بيان و اظهار داشت: با توجه  به ضرورت پرداختن به امور جوانان، بررسي و برنامه ريزي در جهت رفع مشكلات و تامين زير ساخت ها و پيگيري نيازهاي جوانان در حوزه هاي مختلف، جلسات اين ستاد تحتِ كارگروه فرهنگي و اجتماعي در فرمانداري به جديت پيگيري و  تشكيل مي گردد.

سيد نبي رسولي از اعضاي اين ستاد به دليل همراهي و همكاري بين بخشي با اهداي لوح سپاس تقديروتشكر نمود.