فرماندار ابركوه:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه سومين جلسه شوراي سلامت و امنيت غذايي كارگروه فرهنگي اجتماعي شهرستان برگزار گرديد.

در اين جلسه كه به منظور بررسي راهكارهاي اجرايي و برنامه ريزي جهت مبارزه با سالك در شهرستان ترتيب داده شده بود، فرماندار با تاكيد بر هم افزايي دستگاههاي ذيربط شهرستان، از آنها خواست تا از همه امكانات خود براي همكاري با شبكه بهداشت و درمان استفاده نمايند.

ايشان اظهارداشت: دولت در بخش درمان براي شهرستان قدم هاي موثر و قابل توجهي را برداشته است و بزودي شاهد رونق امور درمان مردم خواهيم بود.

سيد نبي رسولي گفت: اگر در  برنامه ريزي ها هماهنگي نباشد چه بسا بسياري از هزينه هاي دولتي و غير دولتي به ساختار بهداشتي منطقه آسيب برساند.

وي از مسئولين خواست قبل از هر گونه اقدامي در حوزه هاي مختلف بويژه  كاشت نهال، درخت و درختچه با كارشناسان بهداشتي مرتبط هماهنگ شوند.

در اين جلسه امام جمعه ابركوه نيز اقدامات صورت گرفته در زمينه ارائه نيازها به مسئولين بهداشت و درمان استان و كشور را كه دغدغه همه مردم است را برشمرد و اظهار داشت:  همه موارد را تا حصول نتيجه پيگيري خواهيم كرد.