بازدید فرماندار از روند اجرای طرح دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، زارع زاده فرماندار به همراه شهردار و معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ظهر امروز از پروژه دانشکده پیراپزشکی شهرستان جهت  بررسی طرح ایجاد دسترسی برای این دانشکده بازدید کردند.