به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره شوراهای اسلامی فرمانداری شهرستان ابرکوه ؛فرماندار وبخشدار یهمن به همراه هیاتی ازستادهای انتخاباتی  شهرمهردشت بازدید بعمل آوردنددراین بازدید فرماندار ابرکوه با تاکید بر رقابت سالم وصیح خواستار اجرای مر قانون انتخابات شد وی همچنین متذکر شد با عمل و وعدهای صحیح نامزدها شاهد خلق حماسه سیاسی دیگری درشهرستان ابرکوه وکشور خواهیم بود