بازديد از خانواده هاي شهيد نصرت آباد

بنيادشهيدوناحيه مقاومت بسيج ابركوه از خانواده معزز شهيد حيدري تولايي ورجبي بازديد به عمل آورد عادل دراين بازديد ضمن اظهار  رشادتها واز جانفشانيهاي دلاوران هشت سال دفاع مقدس از شهدا بعنوان افتخارهاي انقلاب اسلامي ودوران دفاع مقدس يادكردوي يادآور شد آرامش وثباتي كه اين انقلاب به مردم هديه كرده است مرهون همين شهداست .