اموزشیاران نهضت درگلزار شهداي ابركوه

درروضه الشهدای این شهرونثار شاخه های  گل برقبور مطهر شهدا وقرائت زیارت عاشورا با ارمانهای مقدس امام راحل (ره) وشهدای عزیز پیمانی دوباره بستند وبرادامه راه این عزیزان با پیروی از رهنمود ها ی رهبر معظم انقلاب در راه اعتلای نظام مقدس جمهور ی اسلامی تاکید کردند.