اضافه شدن پنج رشته جدید به رشته های دانشگاه ازاد اسلامی ابرکوه

مهندسی اب وفاضلاب مهندسی الکترونیک ومهندسی تکنولوژی ساختمان به رشته های این واحد دانشگاهی افزوده گردیده ودرحال حاضر در سی رشته  کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته دانشجو پذیرش شده است.

دکتر علوی راد با بیان اینکه رشته کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش انرژی درترم بهمن ماه نیز دانشجو خواهیم پذیرفت گفت: درحال حاضر بیش از 1500 دانشجوی دختر وپسر دراین دانشگاه مشغول به تحصیل میباشند که از امکاناتی نظیر ازمایشگاه کارگاه نماز خانه سالن ورزشی سلف سرویس  وخوابگاه بهره مند میباشند.

وی از بهره برداری از سالن غذاخوری - سردرب دانشگاه واحد قرنطینه امتحانات و 4هزارمتر مربع فضای سبز دراین دانشگاه دراینده ای نزدیک خبرداد وافزود برای اجرای این طرحها بیش از 6میلیاردریال هزینه گردیده است.

دانشگاه ازاداسلامی واحد ابرکوه با بیش از 105 هکتار مساحت 25 هزار مترمربع فضای اموزشی اداری ورفاهی دارد