به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات ابرکوه؛ محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه دقایقی قبل به همراه امام جمعه، دادستان و فرمانده نیروی انتظامی ابرکوه با حضور در شعبه اخذ رای شماره یک (ساختمان شهرداری قدیم) رأی خود را به صندوق انداخت.

فرماندار ابرکوه گفت: رأی گیری بدون هیچ مشکلی از ساعت 8 صبح امروز آغاز شده و تا ساعت 12 بیش از 6 هزار نفر از واجدین شرایط شرکت کردند همچنین وی در حاشیه رأی گیری خواستار حضور حد اکثری مردم در پای صندوق های رأی شد.


IMG_3133.jpg IMG_3149.jpg IMG_3137.jpg IMG_3144.jpg IMG_3154.jpg IMG_3151.jpg IMG_3143.jpg
Yes