98 درصد مصوبات سفر مقام معظم رهبري در بخش آب شهري استان اجرائي شد

علي اسلامي روز سه شنبه درگفتگو اختصاصي باخبرنگار ايرنا با گراميداشت فرارسيدن سالگرد سفر حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر فرزانه انقلاب گفت : سفر معظم له يك سفر تاريخي وباخيربركت به اين استان تشنه بود وبه همين خاطر در سفر ايشان طرحهائي در زمينه هاي آب شرب شامل آبرساني ، احداث مخزن ذخيره واجراي خط انتقال مصوب شده بود كه امروز بيش از 98درصد اجرا و به اتمام رسيده است .
وي افزود: براي طرحهاي مصوب سفر مقام معظم رهبري80 ميليارد ريال اختصاص داده شده بود كه همه اين ميزان جذب شده است .
وي تاكيد كرد تنها موردي كه بطور كامل تكميل نگرديده مخزن 10 هزار متر مكعبي شهر مهريز است كه بزودي با طرح آبرساني اين شهرمورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
اسلامي تصريح كرد: بدليل تخصيص سريع بودجه مصوب ، در اولويت قرار دادن طرحهاي مصوب سفر مقام معظم رهبري يكي از راهبردهاي اين شركت بوده است .
به گفته وي در استان بيش از 300هزار مشترك آب وجود دارد كه 60 درصدآنها الگوي مصرف رارعايت مي كنند از الگو 2 برابر 35 درصد و بالاتر از الگو 5 درصد از مشتركين را تشكيل مي دهند .