پیشنهادات و انتقادات فرمانداری ابرکوه

جهانگیر امیدی
 
مسئول بازرسي و رسيدگي به شكايات
تلفن مستقيم:  31119117
  • پیشنهاد

  • رهگیری و اصلاح پیشنهاد

  • پیشنهاد های ارائه شده

  • پیشنهاد های من