فرماندار ابركوه:

اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانانِ كارگروه فرهنگي و اجتماعي شهرستان ابركوه در محل فرمانداري تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه در اين جلسه كه با حضور كارشناسان حوزه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي تشكيل شد، بر پرداختن به مسائل ميداني در حوزه جوانان تاكيد گرديد.

فرماندار ابركوه با گراميداشت هفته معلم و كارگر، هدف متعالي اين دو قشر از جامعه را در دو بخشِ آگاهي بخشي و اقدام و عمل دانست.

سيد نبي رسولي گفت: آنچه مهم است اجراي سياست هاي نظام در راستاي سال اقدام و عمل است. وي با برشمردن اقدامات دولت تدبير و اميد در راستاي اقتصاد مقاومتي، آنچه را كه تاكنون در اين دولت صورت گرفته است، بهره گيري از امكانات خدادادي در جهت استفاده بهينه نيروي كار دانست و افزود: در شهرستان ابركوه در جهت مهار و استفاده صحيح از منابع آب و حمايت از توليد، خدمات شايسته اي صورت گرفته است و بايد از منابع ميراثي و ظرفيت هاي كوير و نيروي انساني جوان نيز بهره ي بيشتر گرفت.

رئيس ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان، از ورزش به عنوان زير ساخت اوقات فراغت جوانان ياد كرد و همه دستگاهها را براي برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانش اموزان و دانشجويان در تابستان امسال فرا خواند.