نشست خبري اصحاب رسانه با فرماندارابركوه

 در نشستي كه بين فرماندار با خبرنگاران در محل فرمانداري صورت گرفت  فرماندارضمن تشكر از اصحاب رسانه به سفر پرخير بركت هيئت دولت به استان دارالعباده اشاره و خاطر نشان كرد كه  آقاي عباسي وزير محترم تعاون به عنوان نماينده رييس جمهور در شهرستان ابركوه حضور خواهند يافت و در ادامه به تشريح برنامه هاي اين سفر پرداخت.

وي ياداور شد نماينده دولت در شهرستان در مسير ابركوه ابتدا پروژه هاي پتروشيمي و فولاد ارفع 2 را كلنگ زني و  پس از حضور در شهرابركوه به زيارت قبور مطهر شهدا خواهند رفت.وي افزود جهت افتتاح پروژه آبرساني بصيرون در منطقه حضور خواهند يافت.

از ديگر پروژه هاي قابل افتتاح 38 واحد مسكن معلولين است كه افتتاح آن در ادامه برنامه صورت خواهد گرفت.عادل گفت نماينده محترم دولت و همراهان در ساعت 13 در جلسه شوراي اداري شهرستان حاضر خواهند شد.و در پايان برنامه ملاقات مردمي با حضور نماينده محترم دولت در محل فرمانداري انجام خو اهد گرفت.

در ساعت 16 وزير محترم جهت شركت در جلسه هيئت دولت كه در محل استانداري برگزار مي گردد شهرستان را به مقصد يزد ترك خواهد كرد.