اعضای اصلی شورای اسلامی شهر ابرکوه

 

محمود فلاح زاده با 5126 رأی

 

 علیرضا زارع زاده 4643 رأی

سید نبی رسولی با 3939 رأی

سید حمید جلایی با 3505 رأی

احمد دارابی ابرقویی با 3413 رأی

رضا ربانی با 3229 رأی

محمد هاشم عزیزی با 3049 رأی 

 

اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر ابرکوه

 

 محمد جواد معماریان با 3007 رأی

ابوالفضل حاصلی با 2566 رأی

 ابوالفضل برزگر با 2553 رأی

 

اعضای اصلی شورای شهر مهردشت:

سید ابراهیم  مرادی با 1524 رأی

مصطفی تولایی با 1414 رأی

محمد علی کارگران با 1375 رأی

شعبان صالحی با 1188 رأی

علی صالحی با 1160 رأی

اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر مهردشت:

سید رضا حسینی پناه با 1112 رأی

اکبر عشقی 1091