مراسم دعای پرفيض عرفه در ابرکوه ومهردشت

درابركوه درمحل مصلي شهداي محراب همراه با مداحي ودرمهردشت درمحل امام زادگان سيد احمد سيد محمودبرگزار گرديد.