محصولات كشاورزي

 شهرستان ابرکوه یکی از قطب های عمده تولید محصولات کشاورزی استان یزد بشمار می رود و پیش بینی می شود در موقع برداشت بیش از 50 هزار تن از این محصولات تولید و روانه بازار مصرف شهرستان و استانهای هم جوار شود. 

بیش از 17 هزار هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان ابرکوه به کشت محصولات باغی و زراعی اختصاص دارد