صنعت (صنایع) شهرستان ابرکوه( استان یزد) :
صنعت با توجه به بافت سنتی و کشاورزی در شهرستان ابرکوه از پیشرفت چندانی برخوردار نبوده است. در سال 1382 تعداد 8 واحد صنعتی با اشتغال 183 نفر در این شهرستان فعال بوده است.

 

وضعيت موجود:

1- ناحيه صنعتي ابركوه با مساحت 73 هكتار در سال 1371 به بهره برداري رسيد

30 واحد فعال با اشتغال 150 نفر

7 واحد نيمه فعال با اشتغال 10 نفر

10 واحد در حال راه اندازي با اشتغال 30 نفر

 

2- شهرك صنعتي ابركوه با مساحت 90 هكتار در سال 1386 به بهره برداري رسيد

9 واحد فعال با اشتغال 30 نفر

15 واحد در حال راه اندازي با اشتغال 50 نفر

 

3- ناحيه صنعتي بهمن

10 واحد فعال با اشتغال 40 نفر

15 واحد در حال راه اندازي با اشتغال 40 نفر

------------------------------------------------------------------------------------------

 

در آينده:

واحد توليد كاشي و سراميك كوثر كوير ابركوه با ظرفيت توليد 32 ميليون متر مربع و اشتغال 1000 نفر

واحد توليد كاشي و سراميك آرين سرام ابركوه با ظرفيت توليد 8 ميليون متر مربع و اشتغال 300 نفر

واحد توليد كاشي و سراميك آبنوس نما ابركوه با ظرفيت توليد 8 ميليون متر مربع و اشتغال 300 نفر

واحد توليد كاشي و سراميك كيوان سرام ابركوه با ظرفيت توليد 8 ميليون متر مربع و اشتغال 300 نفر

واحد توليد كاشي و سراميك سيمين با ظرفيت توليد 8 ميليون متر مربع و اشتغال 300 نفر

واحد توليد آهن و فولاد با ظرفيت يك ميليون تن در سال و اشتغال 1000 نفر

واحد توليد سيمان سفيد با ظرفيت 2/1 ميليون تن در سال و اشتغالزايي 300 نفر

مجتمع پتروشيمي كوثر كهن ابركوه  با هدف توليد متانول و فرمالدهيد و اشتغال 1000 نفر

احداث سيلوي 50000 تني ذخيره گندم

-------------------------------------------------------------------------------------

پتانسيلهاي شهرستان ابركوه:

موقعيت جغرافيايي شهرستان ابركوه(‌نقطه اتصال سه استان يزد – فراس – اصفهان)

احداث راه هاي مواصلاتي جهت دسترسي سريعتر به استان هاي همجوار ( ابركوه – جرقويه – اصفهان  و ابركوه- صفاشهر  و ابركوه – مروست)

احداث راه آهن يزد – ابركوه – اقليد

وجود معادن غني سنگ هاي تزييني و خاك نسوز

ظرفيت بالاي توليد محصولات باغي از جمله انار و زردآلو

همجوار با كوير و عدم وجود مسائل زيست محيطي براي استقرار صنايع مختلف

عبور خط 56 اينچ  سراسري گاز از شهرستان

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي ابركوه و قابليت استقرار صنايع مختلف و استفاده از مزاياي ويژه آن

 

 

محتوا:

 معدن(معادن) شهرستان ابرکوه ( استان یزد) :
ابرکوه از نقطه نظر معادن نسبت به صنعت وضعیت مناسب تری دارد. عمده معادن این شهرستان را انواع سنگ های تزئینی به ویژه مرمر و مرمریت تشکیل می دهند.
در جدول صفحه بعد مهمترین شاخصهای صنعت و معدن در ابرکوه و در مقایسه با استان ارائه گردیده است. به طوریکه ملاحظه می شود در بخش صنعت مقدار شاخص ابرکوه در تمامی موارد از متوسط استان پایین تر بوده اما در بخش معدن در غالب موارد وضعیت ابرکوه مناسب است.

 

جدول 1-7- جایگاه شهرستان ابرکوه در شاخصهای صنعت و معدن
شاخص
سال مورد بررسی
تعداد شهرستان مورد بررسی
مقدار شاخص شهرستان
مقدار شاخص استان
رتبه شهرستان
بالاترین مقدار شاخص
پایین ترین مقدار شاخص
مقدار
شهرستان مربوطه
مقدار
شهرستان مربوطه
نسبت تعداد واحدهای فعال صنعتی به ده هزار نفر جمعیت
65
5
-
9/8
-
6/12
یزد
4/2
اردکان
75
7
7/1
18
7
9/22
یزد
7/1
ابرکوه
83
10
5
8/22
7
5/41
صدوق
9/1
خاتم
نسبت اشتغال واحدهای فعال صنعتی به هزار نفر جمعیت
65
5
-
5/42
-
67
یزد
5/1
تفت
75
7
7/1
5/61
7
5/88
یزد
7/1
ابرکوه
83
10
1/6
9/61
8
9/84
صدوق
3/1
خاتم
نسبت تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی به ده هزار نفر جمعیت
65
5
-
9/2
-
6/4
یزد
1/0
تفت
75
7
7/0
6/6
6
8/8
یزد
7/0
بافق
83
10
9/2
5/11
7
6/26
صدوق
3/0
خاتم
سهم شهرستان از کارگاههای بزرگ صنعتی استان ( درصد)
65
7
-
-
-
6/85
یزد
6/0
تفت
75
7
6/0
-
8
9/73
یزد
4/0
طبس
83
10
2/1
-
9
2/65
یزد
1/0
خاتم
نسبت تعداد معادن فعال به ده هزار نفر جمعیت
65
5
-
3/0
-
1/1
تفت
03/0
یزد
75
7
7/1
8/0
3
2/3
تفت
02/0
یزد
83
10
4/5
2
3
4/8
طبس
02/0
یزد
نسبت شاغلان معادن فعال به هزار نفر جمعیت
65
5
-
8/4
-
8/67
بافق
1/0
یزد
75
7
3/3
6/5
4
4/59
بافق
0
یزد
83
10
7
2/9
4
4/57
بافق
0
یزد
نسبت مساحت شهرکهای صنعتی به هزار نفر جمعیت (هکتار)
65
1
-
02/1
-
87/1
یزد
-
-
75
4
-
29/2
-
72/5
میبد
41/1
یزد
83
9
2
64/4
7
64/27
صدوق
81/0
تفت