دیدار چهره به چهره فرماندار با مردم

 زارع زاده فرماندار ابرکوه، امروز نیز طبق روال یکشنبه های هر هفته، در دیدار چهره به چهره با مردم، پای گفتگوی آنان نشسته و به بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم پرداخت.