خطبه نماز جمعه 3/10/89ابرکوه

دیماه  از این روز بعنوان یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی نام برد و گفت: حضور پرشور مردم در نهم دیماه سال 88 تجلی میثاق ملت ایران با اهدف وارمانهای امام خمینی (ره)- رهبر معظم انقلاب  ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که تمام فتنه ها واشوب های دشمنان را خنثی کرد وسبب شد تا مردم بااگاهی وبصیرت هرچه بیشتر مراقب توطئه ها و برنامه ریزی های دشمنان باشند.

حجت الاسلام حسینی درادامه با بیان اینکه اسلام دین دانش وسوا د است وبا پیروز ی انقلاب اسلامی سواداموزی جایگاه ویژه ای یافت و درتاریخ هفتم دیماه 58 با صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی برتشکیل نهضت سواداموزی  این کشور حرکت خودرا بسوی علم وعلم اموزی اغار کرد گفت: باتشکیل نهضت سواداموزی ایران گام موثری درسواداموزی برداشت تاجائی که درحال حاضر بیشتر ملت ایران از نعمت سوادبرخوردار بوده وثمره ان علاوه بر علم اموزی  عزت ملت ایران بوده  است.

گرامیداشت سوم دیماه روز ثبت احوال از دیگر مباحث خطبه های امروز نماز جمعه ابرکوه بود.