حضور سردار الله دادی فرمانده سپاه الغدیر استان در ابرکوه

سردار وشهید شهرستان ابرکوه  بابیان اینکه برگزاری یادواره شهدا تجلیل ازارزشهاست که علاوه بر زنده نگه داشتن یادوخاطره شهدا باعث ترویج ارمانهای انان دربین نسل جوان خواهدشدگفت: مامدیون دلاوریها وقهرمانیهای  شهیدان هستیم وباید درحفظ ارزشها ی انقلابی واسلامی درجامعه بکوشیم وادامه دهنده راه این عزیزان باشیم.