جلسه هماهنگي مراسم عمومي درمحضر قرآن با حضور مسئولين ذيربط درمحل فرمانداري ابركوه تشكيل شد.

قرآن كريم دريزد صورت مي پذيرد كه طي آن گروه قرآني طارق مشتمل بريكنفر قاري ممتاز بين المللي وگروه تواشيح درتاريخ 15/12/89به شهرستان ابركوه عزيمت وطي مراسمي به اجراي برنامه پس از نماز مغرب وعشاءدرمحل مصلاي شهداي محراب مي پردازند..