مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جهت تشریح مسائل مربوط به قاچاق کالا و ارز در شهرستان جلسه ای با همین عنوان و با حضور نمایندگانی از نیروی انتظامی،بهداشت و درمان،اداره بازگانی،جهاد کشاورزی به ریاست فرماندار در محل فرمانداری ابرکوه برگزار شد.در این جلسه مقرر گردید یک نظارت کلی بر فروشندگان مواد آرایشی بهداشتی و همچنین مواد نیروزا انجام گیرد و کالاهای قاچاق و غیر بهداشتی جمع آوری  و با فروشنگان برخورد شود.

همچنین شبکه بهداشت و درمان موظف شد یک دوره گارگاه آموزشی جهت آشنایی با مضرات مواد آرایشی بهداشتی غیر مجاز برگزار کند.