بیستمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب با حضور مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، فرماندار و سایر اعضاء در محل فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه سید نبی رسولی در ابتدای جلسه اظهار داشت: شورای حفاظت منابع آب براساس تصمیم دولت یازدهم در راستای برون رفت از بحران آب تشکیل شد.
این مسئول افزود: خوشبختانه وزارت نیرو طرح ملی احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را در دستور کار ارگانهای تابعه قرار داده و مقرر شده این طرح ملی ابتدا بر روی دشت های پایلوت اجرا و سپس به کل کشور تعمیم داده شود.
رسولی ادامه داد: با اجرای این طرح دشت ابرکوه نیز به عنوان یکی از 90 دشت پایلوت کشور انتخاب شده است.
نماینده عالی دولت درابرکوه اضافه کرد: بخاطراعمال نظر کشاورزان و نخبگان شهرستانی، شورای هماهنگی دشت پایلوت تشکیل و دو نماینده از خانه کشاورز و یک نماینده از مجامع علمی شهرستان به همراه مقامات قضایی و دولتی شهرستان در این جلسه حضور فعال داشته و تصمیم آن برای همه ارگانها لازم الاجرا است.
فرماندار ابرکوه در ارتباط با اقدامات این شوراها گفت : در سالجاری 28 حلقه چاه غیر مجاز دراین شهرستان مسدود شده که با اجرای این اقدام، چهار ونیم میلیون مترمکعب آب به نفع سفره آب زیر زمینی صرفه جویی شده است.
این مسئول بابیان اینکه برای جلوگیری از برداشت بی رویه آب در بخش کشاورزی تجهیز چاههای کشاورزی به کنتورهای هوشمند انجام شده افزود: این طرح به نفع کشاورزان است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد نیز دراین نشست اظهار کرد: باید با مدیریت وهمکاری خوب کشاورزان در برداشت آب بخش کشاورزی مدیریت کنیم
جوادیان زاده افزود: طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی دراین شهرستان بسیار راهکار خوبی برای تقویت آب سفرهای زیرزمینی است .
این مسئول بابیان اینکه استفاده بهینه از آب یکی از ضروریات جامعه است ادامه داد:آگاه سازی کشاورزان ابزار مهمی در استفاده بهینه از منابع آبی دربخش کشاورزی است.