به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شورای بهداشت و کارگروه های سلامت امروز به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری تشکیل شد.

سید نبی رسولی فرماندار ابرکوه در این جلسه پس از خیر مقدم و دعای خیر برای سلامتی رهبر معظم انقلاب بر برنامه ریزی دقیق جهت تحقق خواسته های مردم در زمینه ی درمان شهرستان تاکید کرد.

رسولی همچنین خواستار تعریف درست نقشه راه و برنامه ریزی و اولویت گذاری امور جهت ارائه به هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی در سفری که آخر شهریور به ابرکوه خواهند داشت ، شد.

وی افزود:همکاری همه دستگاهها و تقسیم وظایف در راستای اجرای هر چه بهتر امور درمانی در شهرستان بویژه امور خیریه در جهت بهبود وضعیت سلامت شهرستان لازم و موثر است که می بایست اتفاق بیافتد.در این جلسه مقرر گردید طرح جامع کشتارگاه جهت ارائه به شهرداری تهیه گردد.همچنین مقرر  تامین سموم مورد نیاز به منظور دفع و مبارزه با حیوانات ناقل بیماری هر چه بهتر صورت گیرد

در پایان نیز با توافق اعضا مقرر گردید جلسات شورای بهداشت و کارگروه های سلامت هر دو ماه یک بار برگزار گردد.