به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه ستاد پشتیبانی سواد آموزی ابرکوه با حضور امین الرعایا معاون سواداموزی ستاد اداره کل آموزش و پرورش استان راس ساعت 9 در محل فرمانداری تشکیل شد.در این جلسه سید نبی رسولی فرماندار ابرکوه در مقدمه صحبت هایش علم ، سوادآموزی، دانش و آگاهی را زیربنای تحول در جهت  پیشرفت کشور بیان کرد.

فرماندار با بیان اینکه ابرکوه اولین شهرستانی است که جشن بیسوادی را برگزار کرده افزود:بیش از 98 درصد مردم این شهرستان با سواد هستند.

این جلسه مصوباتی داشت که به شرح زیر اعلام می گردد:
1-اجرای طرح سوادآموزی با واگذاری این برنامه به بخش خصوصی و استفاده از فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش و همچنین تشکیل کلاس های آموزش نهضت سوادآموزی

2-کلیه ادارات و ارگانهای شهرستان در جهت محدود شدن خدمت گیری از بی سوادان اقدام لازم را بعمل اورند.

3-دادن تذکرات لازم در خصوص سوادآموزی و مزایای ان در جلسات انجمن اولیا و مربیان و توسط آموزش و پرورش

4- تهیه و نصب بنرهای تبلیغاتی در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در خصوص سوادآموزی