توديع ومعارفه رئيس نمايندگي بازرگاني شهرستان ابركوه

فرماندار شهرستان ابركوه وروساي اتحاديه هاي صنفي شهرستان ،محمد فلاح اسفندآبادي  رئيس نمايندگي بازرگاني شهرستان ابركوه توديع وسيد مسعود مير حسيني بعنوان رئيس جديد اين نمايندگي معارفه شد.عادل دراين جلسه ضمن تقدير وتشكر از زحمات چندين ساله فلاح پست مسئوليت نمايندگي را باعنايت به هدفمند كردن يارانه پستي حساس وخطير عنوان نمود ودرخواست همكاري اتحاديه هاي صنفي را كما في السابق با اين نمايندگي خواستار شد .

درشهرستان ابرکوه 1400 واحد صنفی درقالب 17 اتحادیه فعالیت مینمایند.