تشكيل كارگروه برنامه ریزی شهرستان ابرکوه

 سال 89  این شهرستان تشکیل جلسه داد.

عادل فرماندارابرکوه دراین نشست بابیان اینکه 30 میلیاردریال از این اعتبارات به  مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان و 20 میلیاردرریال آن هم به 2درصداعتبارات وزارت نفت  بابت  مناطق محروم مربوط میشود گفت: این اعتبارات دربخشهای مختلف درشهرستان هزینه خواهدشد.

عادل بابیان اینکه مرکز فنی وحرفه ای خواهران  تكميل مجتمع فرهنگي تبليغي -مجتمع گلخانه اي - سالن ورزشی اردوگاه ولایت اصلاح نقطه حادثه خيز گنبد عالي و ساختمان پایگاه انتقال خون از جمله طرحهائی است که از محل این اعتبارات تکمیل ویااحداث میگردد از مسئولین ادارت خواست درزمینه جذب بموقع اعتبارات اختصاص یافته اقدام نمایند.